Predstavljanje novog otkrića rankšćanskog kompleksa na lokalitetu Kamenica u Vinkovcima

Predstavljanje će se održati u Muzeju za umjetnost i obrt, u utorak 12. lipnja 2012. godine u 11 sati. 

Zahvaljujući suvremenim arheološkim metodama, na lokalitetu Kamenica u Vinkovcima, geofizičkim su istraživanjima nedavno precizno locirani ostaci ranokršćanskog kompleksa iz 4./5. st. Otkriveni zidovi ostaci su velike crkve s popratnim objektima i osmerokutne krstionice. Cijeli kompleks okružen je masivnim zidom, a u neposrednom okružju vidljivi su i ostaci brojnih grobnica. Čitav kompleks proteže se na površini od gotovo 1 ha, a sama crkva i krstionica s crkvenim dvorištem na više od 4000 m². Crkva je dimenzija 34×15 m, a osmerokutna krstionica promjera je 7,5 m.
Povijesni podaci dokazuju postojanje biskupije u antičkim Cibalama kao jednom od centara provincije Panoniae secundae, ali samo značenje Cibala kao kršćanskog centra nije se moglo dovoljno vrednovati prije ovoga otkrića. Budući da površinski arheološki ostaci upućuju na bogato ukrašen ranokršćanski objekt s mramornim oplatama i polikromnim žbukama, a veličina i organizacija kompleksa na važnu javnu namjenu, taj je nalaz senzacionalan jer do sada nije pronađen ni jedan sličan nalaz u kontinentalnoj Hrvatskoj.“ (Zoran Wiewegh, glavni konzervator za arheološku baštinu)

O dosadašnjem istraživanju i arheološkim metodama te značaju otkrića govorit će Zlatko Uzelac, pomoćnik ministrice kulture, Goran Skelac, voditelj geofizičkih istraživanja i arheolog Gradskog muzeja Vinkovci Hrvoje Vulić, voditelj istraživanja.