Rimski grobovi u Aninoj ulici 7 u Vinkovcima

Tijekom zaštitnih arheoloških istraživanja na površini od oko 200 m2u Aninoj ulici 7 u Vinkovcima na prostoru sjeverne rimske nekropole pronađena su 62 rimska groba. Zastupljeni su paljevinski, zidani i grobovi u rakama. Skoro svi grobovi u rakama su opljačkani dok su zidani grobovi neopljačkani, što iznenađuje jer je situacija na večini lokacija obrnuta.

(more…)

Arheološki lokalitet Kamenica

Sljedeće godine obilježava se 1700 obljetnica Milanskog edikta, jednog od događaja koji je bio prekretnica u povijesti zapadne civilizacije. Te 313. godine izdan je edikt o toleranciji, čime je kršćanstvo izašlo iz ilegale te je dopušteno njegovo javno ispovijedanje. Bio je to važan prijelomni trenutak koji će snažno utjecati na daljnji razvoj kulture i umjetnosti Europe.

U svijetlu te obljetnice, diljem Europe pripremaju se brojne prigodne izložbe i druge manifestacije, a posebna pozornost posvećuje se lokacijama s ranokršćanskim objektima iz 4./5. st., u većini slučajeva sačuvanih samo u arheološkom sloju. Iako je na području sjeverne Hrvatske nedvojbeno postojanje sakralnih objekata iz tog vremena, osobito na području gradova poput Siska, Osijeka i Vinkovaca, gusta izgrađenost suvremenih gradova nije omogućila čvrstu potvrdu za njihovu ubikaciju. (more…)

Predstavljanje novog otkrića rankšćanskog kompleksa na lokalitetu Kamenica u Vinkovcima

Predstavljanje će se održati u Muzeju za umjetnost i obrt, u utorak 12. lipnja 2012. godine u 11 sati. 

Zahvaljujući suvremenim arheološkim metodama, na lokalitetu Kamenica u Vinkovcima, geofizičkim su istraživanjima nedavno precizno locirani ostaci ranokršćanskog kompleksa iz 4./5. st. Otkriveni zidovi ostaci su velike crkve s popratnim objektima i osmerokutne krstionice. Cijeli kompleks okružen je masivnim zidom, a u neposrednom okružju vidljivi su i ostaci brojnih grobnica. Čitav kompleks proteže se na površini od gotovo 1 ha, a sama crkva i krstionica s crkvenim dvorištem na više od 4000 m². Crkva je dimenzija 34×15 m, a osmerokutna krstionica promjera je 7,5 m.
Povijesni podaci dokazuju postojanje biskupije u antičkim Cibalama kao jednom od centara provincije Panoniae secundae, ali samo značenje Cibala kao kršćanskog centra nije se moglo dovoljno vrednovati prije ovoga otkrića. Budući da površinski arheološki ostaci upućuju na bogato ukrašen ranokršćanski objekt s mramornim oplatama i polikromnim žbukama, a veličina i organizacija kompleksa na važnu javnu namjenu, taj je nalaz senzacionalan jer do sada nije pronađen ni jedan sličan nalaz u kontinentalnoj Hrvatskoj.“ (Zoran Wiewegh, glavni konzervator za arheološku baštinu)

O dosadašnjem istraživanju i arheološkim metodama te značaju otkrića govorit će Zlatko Uzelac, pomoćnik ministrice kulture, Goran Skelac, voditelj geofizičkih istraživanja i arheolog Gradskog muzeja Vinkovci Hrvoje Vulić, voditelj istraživanja.

Izložba Ivana Domca

Dana 4. lipnja otvorena povodom tjedna kršćanske kulture  je izložba Ivana Domca(1904-1975).

 

Deplijan Domac

Javni poziv Galerije likovnih umjetnosti „ Slavko Kopač „ za izlaganje u 2013. godini

Temeljem članaka 7. i 24. Statuta Gradskog muzeja Vinkovci  ravnatelj Gradskog muzeja Vinkovci 1. lipnja 2012. godine raspisuje:

 

Javni poziv Galerije likovnih umjetnosti „ Slavko Kopač „ za izlaganje u 2013. godini

 

Rok prijave: do 15. listopada 2012.

Mjesto: Vinkovci, Gradski muzej Vinkovci, Trg bana J. Šokčevića 16

Organizator : Gradski muzej Vinkovci – Galerijski odjel

(more…)