Od Preparatorske radionice za keramiku osnovane 1976. godine do danas kada djeluje Konzervatorsko-restauratorski odjel s radionicama za metal, keramiku i tekstil, primarna djelatnost muzejskih restauratora i preparatora je preventivna zaštita i konzervatorsko-restauratorska obrada muzejske građe.

Budući da je Muzej kompleksnog tipa, svakodnevno obrađujemo različite muzejske predmete arheološkog, etnološkog i povijesnog značaja. Od ulaska predmeta u Muzej, naša je zadaća procijeniti stanje očuvanosti i primijeniti odgovarajuće zahvate pri čemu slijedimo etičke kodekse konzervatorsko-restauratorske struke. Sve postupke temeljito dokumentiramo, a u naš rad nastojimo uključiti i kustose kojima na koncu predajemo predmete na stručnu i znanstveno obradu, te na pohranu u muzejske čuvaonice ili izlaganje na izložbama i u stalnim postavima.

Iako je prioritet za obradu muzejska građa Gradskog muzeja Vinkovci, u skladu s  mogućnostima obrađujemo i arheološku građu drugih ustanova.

Uz primarnu djelatnost tradicionalno se u radionici za keramiku izrađuju i suveniri po uzoru na značajne i zanimljive muzejske predmete iz Arheološkog i Etnološkog odjela.

 

Djelatnici:

Edina Balić, konzervator – restaurator uže specijalnosti predmeti iz arheološkog konteksta (metal), edina@muzejvk.hr

Krešimir Janošić,, restaurator tehničar uže specijalnosti predmeti iz arheološkog konteksta (metal), kresimir@muzejvk.hr

Marija Sokola,restaurator tehničar uže specijalnosti predmeti od tekstila, marija@muzejvk.hr

Mirjana Pjevac, pripravnica, restauratorica (keramika),  mirjana@muzejvk.hr 

tel. 032/332-504, radionica@muzejvk.hr

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *