DOKUMENTI


 Statut Gradskog muzeja Vinkovci


STRATEŠKI PLAN GRADSKOG MUZEJA VINKOVCI


PROJEKTNA IDEJA MUZEJSKOG KOMPLEKSA


Katalog informacija


Kamenica – strateški plan


projektni zadatak Muzej_adaptacija


IZVADAK IZ CJENIKA I PRAVILNIKA O ARHEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA


Pravilnik o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti


Plan nabave roba i usluga preko 20000 kn

Comments are closed.