Rimski grobovi u Aninoj ulici 7 u Vinkovcima

Tijekom zaštitnih arheoloških istraživanja na površini od oko 200 m2u Aninoj ulici 7 u Vinkovcima na prostoru sjeverne rimske nekropole pronađena su 62 rimska groba. Zastupljeni su paljevinski, zidani i grobovi u rakama. Skoro svi grobovi u rakama su opljačkani dok su zidani grobovi neopljačkani, što iznenađuje jer je situacija na večini lokacija obrnuta.

Grobovi su pljačkani tako da je uglavnom na zapadnoj strani iskopana rupa i probijen sanduk te su kosti skupljene štapom ili kakvom drugom alatkom, probrane za grobnim dobrima i zatim je rupa zatrpana. Vremenski okvir od maksimalno oko 200 godina unutar kojeg su grobovi mogli biti opljačkani (prosječno vrijeme potrebno da se drveni sanduk raspadne) govori nam da su bili pljačkani još u vremenu antike.

Usprkos pljačkanju u mnogim grobovima je ostalo dosta nalaza, a pronađeni su i u rimskom kulturnom sloju. Uglavnom se radi  o novcu (brončani i srebrni), keramičkim posudama i svjetiljkama, željeznim predmetima i nakitu.

Posebno se izdvajaju grob 59, u kojem je pronađen zagrljeni par s bogatim nalazima (prstenje, srebrni medaljon, narukvice, novac) i grob 62 u kojem su pronađeni ostatci preko 60 osoba. Pronađene su odrubljene glave i dijelovi tijela. Kako, kada i zašto su nastradali odgovore će dati tek naknadna znanstvena istraživanja. Sav prikupljeni materijal će biti znanstveno obrađen kroz sljedeće tri godine,  a nakon toga i predstavljen javnosti.